Sep 27, 2010

Four main key steps to taking care of pets.

Today we learned about four main key steps to taking care of pets: feeding, walking, teaching tricks, and cleaning up after them.
We sang "Love, love, love your pets" song.
Dziś układaliśmy z fragmentów obrazki przedstawiające nasze zwierzaki i podpisywaliśmy je w języku angielskim. Poznaliśmy różne sposoby pielęgnacji zwierząt. Śpiewaliśmy piosenkę "Love, love, love your pets".


Dominika Giezek