Sep 6, 2010

Polish brainstorm session about "Our pets" - "Burza mózgu" na temat "Nasze zwierzęta"„Burza mózgu” na temat „Nasze zwierzęta – nasi przyjaciele” - tworzenie siatki pytań dotyczących tematu „nasze zwierzęta”, próby formułowania hipotez badawczych.


Tworzenie osobistych historii: pisemnych lub w formie pracy plastycznej.


Dominika Giezek