Oct 25, 2010

Creating a Power Point presentation

The students present themselves and their pets to their partners and create a Power Point presentation. Each student creates his/her own presentation with photos and a short description and voice recording in English.Dziś tworzyliśmy „Encyklopedię zwierząt” (koty, psy, świnki morskie itd.), zawierającą zdjęcia zwierząt, informacje dotyczące tego jak należy dbać o nasze zwierzęta, czym należy je karmić itp. w formie prezentacji PowerPoint. Wpisywaliśmy za pomocą klawiatury opracowane na zajęciach zdania i zwroty w języku angielskim, dokonaliśmy wyboru zdjęć do prezentacji.


2010-11-08 nagrywaliśmy narrację do prezentacji „Encyklopedia zwierząt” w języku angielskim.